Geen Bouwvisie zonder visie op het groen.


De gemeenteraad is van plan om begin 2008 een zogenaamde Bouwvisie vast te stellen. Van heel veel kanten zijn hiertegen protesten gerezen, onder andere van veel buurtverenigingen in Zeist. Zie onder andere de website Zeist voor Zeist.

De Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West hebben in inspraakreacties ook commentaar gegeven op de Bouwvisie. Deze reacties kunnen worden gedownload:
reactie Bouwvisie Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken;
reactie Bouwvisie Werkgroep Natuurlijk Zeist -West.

De informatie over de Bouwvisie van de gemeente Zeist vindt u op de website van de gemeente. Het meest recentelijk hier.


Terug