Excursies.Inspraak, bezwaar en beroep

Uniek Kromme Rijngebied

Wordt lid of donateur

Geen fietspad door uniek natuur- en cultuurhistorisch gebied


Interesssante websitesAdres:
p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.

telefoon 030-6958618
email: info@natuurlijkzeist-west.nl
www.natuurlijkzeist-west.nl

 Excursies  2008 / programma  tienjarig jubileum

 

Dit jaar bestaat de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 10 jaar. We vinden dat de tijd snel is gegaan. Terugblikkend zijn wij 10 jaar ouder geworden, maar de Werkgroep is jong en vitaal! We hebben de afgelopen jaren nuttig werk kunnen doen en hebben zeker ook invloed gehad die positief is geweest voor de natuur. Ons werk bestond uit onder andere praktische activiteiten zoals de paddentrek, het bezwaar maken tegen onterechte kapvergunningen, inventarisatie van natuurwaarden in de wijk en vele excursies. In samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties is veel bereikt voor de natuurgebieden in het buitengebied van Zeist Zuid/West. De folder ‘Natuur verbinden en behouden’ (eind 2006) brengt op een mooie manier de samenhang in beeld van het buitengebied. Deze kleurenfolder is zeer belangrijk gebleken om bestuurders en andere betrokkenen te informeren over het belang van het buitengebied Zeist Zuid/West.

Natuur, landschap en cultuurhistorie van belang
Ons doel was vanaf het begin ‘Behoud en herstel van natuur en landschap in en om Zeist-West’. Maar eigenlijk zat daarin al verweven het behoud van de cultuurhistorie. Immers de cultuurhistorie zoals de Middeleeuwse ontginningen en de ontwikkeling van de landgoederen is van grote invloed geweest op zowel de natuur- als de landschappelijke waarden. Al gauw werden we ons bewust van de samenhang van cultuurhistorie, natuur en landschap. Al deze waarden nemen we mee in onze standpuntontwikkeling en (voorlichtings)activiteiten.

Jubileumprogramma eerste helft 2008                                 
Excursie gerestaureerd landgoedpark Schoonoord uit 1820         Zondagmiddag 24 februari
Knotten van knotwilgen langs de Zeister Grift in Zeist-West         Zaterdagmorgen 15 maart 
Excursie Wildviaduct A28                                                         Zaterdagmorgen 22 maart
Buitenplaatsenwandeling 
Slot Zeist – Wulperhorst - Blikkenburg                                       Tweede paasdag 24 maart

Lezing over het leven van het ree door Ronald Peltzer                  Donderdagavond 10 april
Jubileubijeenkomst Buitenplaats Blikkenburg                 Eind juni, alleen voor leden en donateurs

1. Excursie Schoonoord- de Bunzing

24 februari  2008 Zondagmiddag 14.00 – 16.00 uur 

vertrek hoek Zinzendorflaan/Blikkenburgerlaan Zeist

De restauratie van de oorspronkelijke paden in het landschapspark van 1820 is eind 2007 grotendeels afgerond. Waar we vorig jaar tijdens de excursie nog op zoek gingen naar verloren paadjes, lopen we dit jaar op de gerestaureerde oorspronkelijke paadjes. Aan de hand van kaartmateriaal krijgt u informatie over ontwerp, herstel en natuurwaarden. We lopen langs het kantoor van het WereldNatuurFonds. Kort wordt ingegaan op de natuurontwikkeling in de bijbehorende landerijen van De Bunzing. 

2. Jubileumactiviteit: Knotwilgen knotten in Zeist-West

15 maart 2008 zaterdagmorgen  9.00 – 13.00 uur

De gemeente Zeist heeft 8 jaar geleden langs de Zeister Grift en elders langs sloten in Zeist-West veel jonge wilgenstaken geplant. Deze maken vanzelf wortels en zijn op een bepaalde hoogte afgezaagd. Inmiddels zijn dit nieuwe knotwilgen geworden. Nabij Eldorado en het fietspad onder de Griftlaan staan een aantal jonge en oude knotwilgen. Die worden 15 maart a.s. geknot door vrijwilligers. Deze knotactiviteit is een voorbode van de oprichting van Knotgroep Zeist-West, een nieuw initiatief van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West. Meer informatie en aanmelden voor het knotten op 15 maart 2008: Ernst Cohen: 6993822 / 06-29295621.

3. Voorjaarsexcursie naar Wildviaduct A28

22 maart 2008 Zaterdagmorgen 10.00 – 12.00 uur

Vertrek Bisschopsweg De Bilt/Zeist

Start bij Boerderij Den Hoek, gelegen aan de Bisschopsweg bij de brug over de Biltse Grift. Het is een excursie naar een gebied dat normaal niet toegankelijk is. Informatie over de functie van deze faunapassage. Met behulp van een zoekkaart wordt in het zand onder het viaduct gezocht naar sporen. John de Greeff, oud boswachter geeft hier uitleg over. Men wordt verzocht zoveel mogelijk op de fiets te komen. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Goed schoeisel is belangrijk.

Aanmelden bij Nieske Sigtermans 030-6956801

Organisatie: Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West.

4. Buitenplaatsenwandeling Slot Zeist – Wulperhorst -  Blikkenburg

24 maart 2008 Tweede Paasdag  14.00 – 16.00 uur

start: voor Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, Zeist.

Nagenoeg dit hele gebied met gebouwen en parken is Rijksmonument geworden. Tijdens deze wandeling duikt u in het verleden en heden. Militaire kampen, locaties van het eerste zwembad en (mogelijk) de oude ijsbaan worden bezocht. Oude parkontwerpen, maar ook de nieuwe restauraties worden met meegebracht kaartmateriaal verduidelijkt. Bijzonder: het akkerkruidenreservaat Blikkenburg.

5. Jubileumlezing: het leven en leefgebied van het ree

10 april  2008 Donderdagavond  20.00 – 22.00 uur  NMC, Nic.Beetslaan 2, Zeist

Vrij entree. Organisatie: Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West.

Het ree is gidssoort voor de natuur en symbool voor de Werkgroep Faunapassages ZeistZuid/West. Daar waar het ree verblijft en haar trekroutes heeft, is het gebied ook geschikt voor andere dieren. Daarom wordt dit bijzondere zoogdier in ons jubileumjaar extra belicht in een prachtige diapresentatie door deskundige Roland Peltzer.  Roland Peltzer:                                                                                      

 ‘De lezing gaat o.a. over het leefgebied (biotopen), de biologie (bronst, leeftijd, herkauwer, gewei  en dergelijke) en de rol in het ecosysteem van het reewild. Daarnaast zal ik ingaan op het sociale leven én het aanpassingsvermogen van het ree. Verder zal ik ook wat zeggen over natuurlijke vijanden en het tegenwoordige beheer van het ree’. 

terug naar: 

www.natuurlijkzeist-west.nl