Ecologische aspecten van de inrichting van De Lage Grond

De Grontmij  heeft in 2001 de ecologische aspecten van de inrichting van De Lage Grond onderzocht. Dit in het kader van het Landinrichtingsproject Groenraven-Oost. Een belangrijke kernkwaliteit is de ecologische verbindingsfunctie tussen het Vechtplassengebied/Noorderpark en het Kromme Rijngebied. Die verbinding ligt in een afwisselend gebied van landbouwgronden, grienden en bosjes van nog geen kilometer breed. Hier treft u de conclusies en aanbevelingen van de ecologen van de Grontmij aan. In het gebied zijn verder geomorfologische, landschappelijke, floristische en faunistische waarden van belang.


Nieuwe ontwikkelingen in het gebied moeten de kwaliteiten versterken

In het nieuwe Streekplan van de provincie Utrecht heeft het gebied van de Lage Grond de functie Landelijk Gebied 3 gekregen. In deze functie is het essentieel dat nieuwe ontwikkelingen de kernkwaliteiten van natuur en landschap versterken. In het kader van Groenraven-Oost zijn nieuwe (inrichtings)maatregelen voor de natuur gepland. De voorgestelde maatregelen zullen de kernkwaliteiten van natuur en landschap versterken. Deze passen dus goed in de filosofie van het nieuwe Streekplan.


De aanleg van het fietspad is in strijd met het nieuwe Streekplan

De Grontmij stelt dat er een negatief effect te verwachten van de aan te leggen fiets - en wandelpaden die het gebied doorsnijden. Omdat ook de inrichtingsvoorstellen uit het Landinrichtingsproject niet worden meegenomen, is er verlies aan kernkwaliteiten.

 

Een goed alternatief voor het fietspad is het verder verbeteren van de Bisschopsweg als fietsroute.

1 mei 2005

Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West

Mirjam van KouwenConclusies uit het ecologisch onderzoek Lage Grond van de Grontmij (uit het jaar 2001).

Documenten over het fietspad


 


 Reageer per email
 

Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.
telefoon 030-6958618
email: natuurlijkzeist-west@planet.nl