In 2004 stellen Provinciale Staten een nieuw Streekplan vast


Stand van zaken behandeling:
Meer informatie op de  website van de provincie Utrecht


reactie Werkgroep Natuurlijk Zeist-West Ontwerp-Streekplan 2005-2005

Inspraaktekst hoorzitting Provinciale Statendocumenten behandeling Streekplan Statencommissie oktober 2004


routes van reeën (het ree is een 'gidssoort' bij ecologische verbindingen) tussen Binnik en Zeist (bestand is 566 kb)

Betere bescherming natuur en landschap tussen Bunnik en Zeist (bestand is 850 kb)

ecologische verbindingszones om Zeist volgens het Landschapsbeleidsplan van de gemeente Zeist (bestand is 435 kb)