Natuur in de wijk Griffensteijn    voor het wijkfeest 8 september 2007  kleine excursie door Werkgroep Natuurlijk Zeist-West  (mirjam van Kouwen)

 

Griffensteijn is één van de oudere woonwijken van Zeist.  Zeist ging voor het eerst in het buitengebied over de Zeister Grift bouwen. De wijk dankt haar naam indirect aan de Zeister Grift en werd gebouwd op de grond van de verdwenen boerderij Griffensteijn. De wijk is een combinatie van villa’s met particluliere tuinen en goedkopere duplexwoningen met openbare groenstroken en kleinere achtertuinen.

 

Traditioneel groen

Het park van het Griffensteijnse plein is een gemeentelijk monument. In deze gemeentelijke kaart aangeduid als ‘pareltje’.

Griffensteijnseplein

 
Het park wordt traditioneel onderhouden, gazon, heestervakken, tuinplantenvakken en solitaire bomen of enkele bomen in een groep. De keuze van de beplanting in parken is vaak uitheems, vanwege de sierwaarde. Deze keuze van beplanting en het beheer geven niet zo’n grote natuurwaarde als ecologisch groen. 

 

Ecolgisch openbaar groen (en blauw)

De Zeister Grift is van groot belang als natte en droge ecologische verbinding door Zeist-West.  De watergang voor waterdieren en waterplanten, de oever voor oeverplanten en de struiken voor vogels, insecten en vleermuizen. Vleermuizen gebruiken de watergang in het voorjaar om op muggen te jagen. Aan de boomkruinen zitten dan nog geen bladeren en zijn er dus ook nog geen insecten.

 

Natuur in de tuin

Het particulier groen van de tuinen is belangrijk voor de kansen voor de natuur. Keurig opgeruimde, aangeharkte borders bieden kleine dieren minder kans om voedsel te vinden, te nestelen en te overwinteren (egel, muis, bruine kikker, pad). Veel struiken en bomen en wat rommelige hoekjes (composthoop) zijn aantrekkelijk voor dieren die in de stad wonen. Putten voor  een watermeter zijn geschikt voor de kleine watersalamander en de pad. Dichtgooien is dus verlies van leefgebied. Grote bomen vangen veel fijnstof op en zijn belangrijk voor ons eigen leefmilieu als mens. Ook is bewezen dat een groene omgeving de mens goed doet. Helaas wordt steeds meer particulier groen opgeofferd aan verdere bestrating, bijgebouwen en uitbreiding van huizen. Steeds makkelijker lijken de mensen de bomen en struiken in hun tuin te zien als wegwerpgroen. Dit gaat ten kosten van leefmilieu en natuurwaarden in de hele wijk.

 

De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West zet zich in voor behoud van natuur en landschap in en om Zeist-West.  Zij doet dit door middel van inspraak, voorlichting, inventarisaties en excursies. De ecologische verbindingen door Zeist-West en het buitengebied zijn een belangrijk aandachtspunt.  Voor 7 euro kunt u donateur worden. Een kleurenkaartje treft u na dit weekend op: www.natuurlijkzeist-west.nl