Wordt actief lid of donateur van de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West
 
 

Het werk van de werkgroep wordt verricht door vrijwilligers. Op twee manieren kunt u de werkgroep steunen.

De minimumcontributie of -donateursbijdrage bedraagt € 7,-. U kunt uw belangstelling kenbaar maken door contact op te nemen met de voorzitter of door onderstaande bon in te sturen.
 
 

opgavestrook 

Naam:.............................................................................................................................
 

Adres:..........................................................................................................................
 

Postcode/plaats: ......................................................... Telefoon: ....................................
 

email: ..............................................................................
 
 

0 Ik geef mee op als actief lid van de werkgroep, neem contact met me op.

0   Ik geef me op als donateur van de werkgroep

0 Ik ben ondernemer en wil u eventueel sponsoren, neem contact met me op.
 

Ik stort de minimumcontributie of donateursbijdrage van € 7 op bankrekening 254794920 t.n.v. de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West (IBAN NL 25 TRIO 0254 7949 20).

Sturen naar:

Werkgroep Natuurlijk Zeist-West

Couwenhoven 4612

3703 EM  Zeist
  
 

Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist.
IBAN NL 25 TRIO 0254 7949 20 t.n.v. Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, Zeist.
Voorzitter: Ernest Schuler telefoon 06 49876043.
E-mail: e.schuler@natuurlijkzeist-west.nl
 
 

Terug naar de hoofdpagina