HOME
Adres:
p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.

telefoon 030-6958618
email: info@natuurlijkzeist-west.nl

Ecologische verbindingen en faunaroutes in beeld gebracht

In 2006 verscheen de folder "Natuur verbinden en behouden". In juni 2009  is  een geactualiseerde herdruk verschenen. U kunt de fraai gedrukte versie van de folder opvragen bij het scretariaat van onze werkgroep. Digitale versies vindt u hier. De kwaliteit van de digitale versies is door verkleining van de bestanden minder.

Te downloaden versies van de folder:

Overzicht en toelichting faunapassages                                                 2,6 Mb

kaarten faunapassages zonder toelichting                                             2,6 Mb

Kaartje overzicht gebiedsligging in groter verband                              0,8 MB

Overzicht natuurgebieden en landgoederen                                          2,6 Mb

Buitenkant van de folder                                                                         1,6 MB

Binnenzijde van de folder                                                                        0,7 MB


 Reageer per email

Werkgroep Natuurlijk Zeist-West
p/a Couwenhoven 4612
3703 EM  Zeist.

telefoon 030-6958618
email: info@natuurlijkzeist-west.nl